משכנתא לא לוקחים משכנתא מתכננים
מדריך משכנתא

המידע הנדרש לצורך הגשת בקשה למשכנתא

בעת הגשת בקשה למשכנתא תדרשו למסור, בין השאר, את הפרטים הבאים:

פרטים אישיים של כל המבקשים:

  • תעודת זהות, שם+ שם משפחה תאריך לידה, , מצב משפחתי, מספר ילדיםכתובת מגורים, השכלה, מספרי טלפון

    פרטי חשבון: בנק, סניף, מס’ ח-ן

עיסוק והכנסות:

מקום עבודה, תפקיד , הכנסה נטו, ותק בעבודה

 

הכנסות נוספות שאינן מעמל

הלוואה מבוקשת:

מטרת הלוואה

סכום הלוואה מבוקש

עושר פיננסי:

חסכונות

הלוואות/התחייבויות שיתרת תקופתן מעל 18 חודש

נכסים נוספים

פרטי הנכס הנרכש שישמש כבטוחה להלוואת המשכנתא (נכס נרכש או נכס קיים):

כתובת הנכס, שווי נכס, סוג נכס, יד שניה/ חדש, תאריך רכישה

*בהתאם לגוף המנהל את הרישומים של הנכס (נסח טאבו, אישור זכויות חברה משכנת, אישור זכויות מנהל מקרקעי ישראל). אנו ממליצים לפנות לעורך הדין שלכם כדי לקבל את האישורים הנחוצים;
 
יש להמציא את המסמכים לשביעות רצונו של הבנק. במידת הצורך, תדרשו להציג מסמכים נוספים.