משכנתא לא לוקחים משכנתא מתכננים
מדריך משכנתא

המסמכים הנדרשים לאימות המידע שמסרתם

הכנסות

לווה שכיר מתבקש להציג תלושי משכורת של 3 חודשים אחרונים

לווה עצמאי מתבקש להציג את המסמכים הבאים המעידים על פעילותו העסקית בשנתיים החולפות:

  1. שומת מס אחרונה או דו”ח הגשת שומה למס הכנסה עם חותמת “נתקבל” לשנה קלנדארית שחלפה
  2. אישור על הכנסות לשנה נוכחית:

או

הכנסות נוספות

באם יש לכם הכנסות נוספות (כמו שכ”ד, קצבאות קבועות, מזונות וכו’) שהינן הכנסות קבועות ארוכות טווח  אנא הציגו מסמכים המעידים על הכנסה מסוג זה, ודפי חשבון בהם ניכרת הכנסה זו לאורך זמן.

 

דפי חשבון עו”ש:

דפי חשבון בנק (של כל חשבונות הבנקים) של 3 חודשים האחרונים