מחשבון תכנון התקציב שלנו מאפשר לכם לבדוק באיזה סכום אתם יכולים לרכוש דירה בהתאם להון העצמי הקיים שלכם, לגובה ההלוואה שתידרשו לקחת ולהחזר החודשי המבוקש.

הזינו את עלות הדירה הרצויה, ההון העצמי וההחזר החודשי המבוקש.

וקבלו אינדיקציה על יכולתכם לרכוש דירה בעלות זו ומספר השנים שייקח לכם להחזיר את המשכנתא

מחשבון תכנון תקציב