משכנתא לא לוקחים משכנתא מתכננים
מדריך משכנתא אנו בונים בעצמינו

חותמים על המשכנתא ומבצעים פעולות אחרונות

IMG-ALT

תהליך קבלת המשכנתא יכול לארוך בין מספר ימים לבין מספר שבועות, ואנחנו, בלאומי למשכנתאות, עושים הכל כדי שהוא יהיה מהיר וברור ככל האפשר.

המסמכים הנחוצים לפגישה הראשונה עם הבנקאי

לא משנה אם קיבלתם (או לא קיבלתם) אישור עקרוני לקבלת הלוואה למשכנתא, או אפילו אם עדיין לא רכשתם את הקרקע – לפגישה הראשונה עם הבנקאי עליכם להכין מספר מסמכים. הבאת המסמכים הנדרשים תקצר את התהליכים בהמשך.

להורדת רשימת המסמכים המלאה להדפסה או לשמירה כקובץ,לחצו כאן 

השלבים עד לחתימה על המשכנתא

1
עוד לא הגשתם בקשה למשכנתא?

אשית, עליכם להגיש בקשה למתן אישור עקרוני להעמדת הלוואת משכנתא באמצעות שיחה למוקד לאומי ישיר למשכנתאות: 3200* 3200* (או 03-5672229) או מילוי טופס פניה

לאחר מכן תצטרכו להגיע לפגישה באחד מסניפי לאומי למשכנתאות, בה תתכננו עם הבנקאי את שילוב המסלולים המתאים עבורכם, לפי צרככם, יכולותיכם ורצונותיכם. מומלץ לקיים פגישה זו לפני החתימה על חוזה הרכישה או הבנייה, שכן תוצאות התכנון עשויות להשפיע על החלטותיכם.
שימו לב – פגישה זו חשובה ביותר, ואנו ממליצים להגיע אליה לאחר שכבר קראתם את הפרקים הקודמים באתר זה:

 • מתחילים – להבנת המשמעויות הפיננסיות שיש לתהליך הבניה
 • לומדים – לקבלת מידע על מושגי היסוד אותם תפגשו בתהליך;
 • בוחרים – להכרת מסלולי ההלוואה השונים בלאומי למשכנתאות.

2
מתי תקבלו הצעת ריבית?

בפגישה עם בנקאי המשכנתאות, עם קבלת אישור עקרוני בכתב, תוכלו לקבל הצעת ריבית עבור כל אחד מהמסלולים שבחרתם. בשלב זה תצטרכו לבחון האם ההצעה מתאימה לכם. שימו לב שההצעה מוגבלת בזמן ולכן כדאי לבקש אותה רק לאחר שתחתמו על חוזה לרכישת הקרקע.

ברגע שתחליטו לממש את ההצעה, תוכלו לפתוח את תיק המשכנתא. מאחר והצעת הריבית מוגבלת בזמן, אם לא תבחרו לממש אותה בתקופה שתיקבע, יתכן שיחול שינוי בהצעה.

 

3
פתיחת תיק המשכנתא

על מנת לפתוח את תיק המשכנתא תידרשו להציג את המסמכים הבאים:

 • חוזה הרכישה המקורי (אם המשכנתא מיועדת לרכישת הקרקע)
 • תכניות הבניה וההיתרים (אם המשכנתא מיועדת לבניה)
 • הערכת שמאי מקרקעין, על פי התקדמות שלבי הבניה.

לצורך הערכת שמאי, תקבלו מהבנק רשימה הכוללת שלושה שמאים שנבחרו באופן אקראי מתוך מאגר מידע נרחב של הבנק. עליכם לפנות באופן עצמאי לאחד מהם ולתאם את ביצוע השמאות. ההתקשרות עם השמאי והתשלום עבור השמאות מתבצע ישירות על ידכם.

החתימה בפועל על המשכנתא

לאחר פתיחת תיק המשכנתא, תתבקשו לחתום על מסמכים שונים, ותקבלו מהבנקאי רשימת פעולות ומטלות לביצוע, וטפסים שונים. לאחר ביצוע כל הפעולות הנדרשות והחתימה על כל המסמכים, יישלח תיק המשכנתא לבדיקה ולאישור סופי. לאחר קבלת האישור יועבר אליכם הכסף.

ביטוח המשכנתא 

לצורך השלמת תהליך קבלת המשכנתא עליכם לרכוש שני סוגי ביטוח בהם הבנק הוא המוטב (כלומר: הבנק מקבל את סכום הביטוח במקרה בו הביטוח מופעל):

ביטוח חיים ללווים
שמטרתו לשמש כבטוחה נוספת לבנק וכן להגן על בני המשפחה במקרה של פטירת אחד הלווים המבוטחים. במקרה כזה, חברת הביטוח בה נערכה פוליסת ביטוח החיים תיפרע לבנק את יתרת ההלוואה שטרם נפרעה עד למועד פטירת הלווה, ובני המשפחה יוכלו להשתחרר מתשלום יתרת ההלוואה (בכפוף לתנאי הפוליסה שנרכשה על ידי הלווים, לרבות גובה הכיסוי הביטוחי).

ביטוח מבנה הנכס
המשמש כבטוחה להלוואה, הואיל והנכס מהווה בטוחה עיקרית בהלוואות לדיור. ביטוח הנכס מגן כנגד נזקים אפשריים בנכס כתוצאה מרעידת אדמה, סערה, שיטפון וכו’ (בכפוף לתנאי הביטוח וגובה הכיסוי הביטוחי בפוליסה שנרכשה על ידי הלווים).

יש לזכור כי עלות הביטוחים הנדרשים למשכנתא קיימת לאורך כל תקופת החזר המשכנתא, ויש להביא אותה בחשבון כאשר אתם מתכננים את ההחזר החודשי שלכם.

 

את ביטוחי המשכנתא ניתן לרכוש ממבטחים שונים ובאמצעות סוכנויות ביטוח שונות, הכל לפי בחירתכם. בכלל זה ניתן לרכוש את הביטוחים באמצעות “מעלות סוכנות לביטוח בע”מ” – סוכנות ביטוח ייחודית  שנמצאת בבעלות הבנק.

ליצירת קשר עם סוכנות הביטוח מעלות מלאו את הטופס או התקשרו ל 3828* או ל-  03-9209444

 

שירות "רצים בשבילך"

כדי להקל עליכם בביצוע פעולות אלה, פיתחנו עבורכם שירות ייחודי בשם “רצים בשבילך”. במסגרת שירות זה תוכלו לחסוך את רוב רובם של ה”סידורים” האלה, כשאת ה”ריצות” מבצעת חברת שליחויות חיצונית, המתמחה בנושא וחוסכת לכם זמן יקר.

השירות כולל:

 • איסוף חומר מסניף לאומי למשכנתאות ומסירתו לעו”ד או לחברה המשכנת
 • קבלת תדפיס עיון ברשם המשכונות או ברשם המקרקעין
 • משכון זכויות חוזיות ברשם המשכונות
 • רישום משכנתא או הערת אזהרה בטאבו והוצאת נסח טאבו לאחר הרישום
 • העברת טופס הרשאה לבנק בו מנוהל חשבון העו”ש שלכם

 

 

*אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל